MONIKITE OFERTA REALIZACJE GALERIA KONTAKT

Adaptronica jest firmą o profilu badawczo-rozwojowym. Zajmujemy się opracowywaniem i wdrażaniem prototypowych rozwiązań technicznych. Dzięki współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Polskiej Akademii Nauk IPPT PAN, naszą ofertę wzbogaciły dwa aerostaty helowe o nośności 6 i 10 kg. Dzięki nim oraz współpracy z naszymi partnerami możemy świadczyć usługi takie jak wykonywanie profili zanieczeszczeń powietrza, monitorowanie powierzczhni ziemi, wykonywanie zdjęć na potrzeby fotogrametryczne czy też usługi reklamowe. Nieustannie też pracujemy nad nowymi rozwiazaniami, które zwiększą potencjał aerostatów. Zachęcamy do kontaktu. biuro @ adaptronica.pl.

MK-105

MK-105 był naszym pierwszym aerostatem, od którego rozpoczęliśmy przygodę z lataniem. Miał długość 10.5 m i pojemność 40 m3. Obecnie dysponujemy jego zmodernizowaną wersją oraz MK-120, który został przeskalowany do długości 12 m oraz pojemności 60 m3. Pozwoliło to na zwiększenie nośności do około 10 kg. Jej dokładna wartość zależy od warunków atmosferycznych.

MK-105 testy

Testy aerostatu MK-105 prowadzone we współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) w Centrum Badawczym KEZO – PAN w Jabłonnie koło Warszawy. MK105 testy

Loty reklamowe

Oferujemy możliwość umieszczenia państwa grafiki na naszym aerostacie. Jesteśmy także otwarci na współpracę z firmami reklamowymi. Zapewniamy:
 • możliwość umieszczenia reklamy na aerostacie o długości 10.5 m i średnicy 2.5 m,
 • ekspozycję na pułapie 20-50 m,
 • wydruk reklamy według dostarczonego pliku i jej naklejenie na aerostacie,
 • transport i obsługę aerostatu.
Warszawa 2023-10_01

Obserwacja terenu z powietrza

Ze względu na stabilność lotu w warunkach słabego i średniego wiatru oraz brak konieczności zasilania, aerostat jest szczególnie predysponowany do wykonywania usług wymagających wielogodzinnego zawieszenia w powietrzu. Taką usługą jest obserwowanie terenu z powietrza. Oferujemy:
 • możliwość umieszczenia kamery na aerostacie,
 • zdalny dostęp do obrazu z kamery,
 • możliwość zdalnego sterowania kamerą przez operatora,
 • stabilne zawieszenie aerostatu nad miejscem startu w zmiennych warunkach wietrznych,
 • umieszczenie aerostatu z kamerą na wysokości 50-300 m
 • transport i obsługę aerostatu.
MK120

Badanie jakości powietrza

Zachęcamy do współpracy w zakresie badania jakości powietrza. Oferujemy:
 • możliwość umieszczenia czujników na aerostacie,
 • stabilny, bezgłośny pomiar, niezakłócony pracą silnika,
 • możliwość wykonywania profili parametrów powietrza w funkcji wysokości,
 • długotrwały pomiar, zależny jedynie od pojemności akumulatorów zasilających czujniki,
 • stabilne zawieszenie układu pomiarowego przy słabych i średnich wiatrach,
 • transport i obsługę aerostatu.
Profil pionowy powietrza

Aerofotografia

Zachęcamy do kontaktu wszystkich mających potrzebę wykonania zdjęć z powietrza. Zwłaszcza w przypadkach gdy możliwości wykorzystania dronów są ograniczone np ze względu na generowany hałas, czas zawieszenia w powietrzu czy też ograniczenia co do pułapu lotu. Oferujemy:
 • możliwość umieszczenia kamery na naszym aerostacie,
 • możliwość wykonywania zdjęć z pułapu do 600 m,
 • zainstalowania wyciągarki na przyczepce samochodowej lub wózku, umożliwiające łatwą zmianę lokalizacji kamery,
 • możliwość wykonania zdjęć na potrzeby przygotowania ortomapy,
 • możliwość wykonania zdjęć na potrzeby analizy upraw rolniczych,
 • transport i obsługę aerostatu.
orto mapa Grabów

Loty reklamowe

Nasz aerostat został wykorzystany do promocji akcji przeprowadzonej przez fundację: "Terapia to nie wstyd". Lataliśmy na wysokości 50m w trudnych warunkach spowodowanych zawirowaniami wokół Pałacu Kultury. Fotorelację z tego wydarzenia można obejrzec w zakładce "galeria". Warszawa 2023-10_01

Obserwacja terenu

We współpracy z firmą VertigoFPV testowaliśmy możliwość prowadzenia obserwacji terenu z kamery zainstalowanej na aerostacie. Testy wypadły pomyślnie. Poniższy film został wykonany z wysokości około 300 m. Obraz był przekazywany w czasie rzeczywistym. Operator miał możliwość sterowania kamerą i rejestrowania obrazu. Zapraszamy do współpracy.

Badanie jakości powietrza

We współpracy z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE oraz Zakładem Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki PAN testowaliśmy przydatność aerostatów do wykonywania profili smogowych. Badania przeprowadzono na terenie Centrum Konwersji i Źródeł odnawialnych w Jabłonnie koło Warszawy. Aerostat z zainstalowanym systemem pomiarowym zawieszano na kolejnych pułapach, co 25 m. Na każdej z wysokości przebywał 10 min. Przykładowe wyniki przedstawia poniższy rysunek. Aerostat zachowywał się stabilnie. Została potwierdzona jego przydatność do przeprowadzania pomiarów parametrów atmosfery.

Tu można znaleźć ciekawą relację z naszych badań hałdy w Wilanowie, w Warszawie:

Aerofotografia

We współpracy z firmą GeoSystems testowaliśmy możliwość wykonywania zdjęć na potrzeby kartografii oraz oceny stanu upraw rolniczych. Aerostat wyposażony w kamerę wielospektralną oraz system GPS, był wypuszczany kolejno na pułapy od 100 do 600 m. W czasie lotu zachowywał się stabilnie. Zebrany materiał pozwolił na opracowanie ortomapy obserwowanego terenu oraz dostarczył materiał analityczny dla zakładu doświadczalnego Grabów Instytutu Uprawy Gleboznawstwa i Nawożenia.
MK120

Dane fakturowe:

ADAPTRONICA sp. z o.o.
ul. Szpitalna 32
05-092 Łomianki
NIP: 1181942001

Dane kontaktowe:

tel. +48 22 751 66 83
email: biuro @ adaptronica.pl
www: https://adaptronica.pl